Φίλτρα

Η RM Costruzioni Elettroniche ιδρύθηκε από τον Remo Marxhioni to 1974 με έδρα την Poretta Terme. Ο σκοπός της ήταν να δραστηριοποιηθεί στον τομέα των ραδιοεπικοινωνιών με την παραγωγή συσκευών και αξεσουάρ για ραδιοπομπούς. Έχει δημιουργήσει μια σύγχρονη δομή και ένα αποτελεσματικό δίκτυο πωλήσεων με αποκλειστικό αντιπρόσωπο για την Ελλάδα την εταιρεία μας Cobra Center Ltd, προσφέροντας στην αγορά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές και εξαιρετικές υπηρεσίες μεταπώλησης. Η επιτυχία της οφείλεται στην κατασκευή και σχεδίαση προϊόντων μέσω της βιομηχανικής παραγωγής που διαθέτει στην Ιταλία. Επενδύοντας συνεχώς στην έρευνα και την ανάπτυξη βασίζει την καθημερινή επιτυχία της στον σχεδιασμό νέων προϊόντων με την υποστήριξη των πιο προηγμένων μέσων, ανταποκρινόμενη πλήρως στις απαιτήσεις των πελατών. Ο αυστηρός ποιοτικός έλεγχος των προϊόντων πριν τη διοχέτευσή τους στην αγορά διασφαλίζει τη μέγιστη αξιοπιστία τους.